Гаранционни условия

Гаранционният срок на изделието се определя от продавача и започва да тече от датата на продажба. За RAM модули и CPU гаранцията е лимитирана от производителя за срок от 20 дни. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 6 месеца, за CD-ROM, CD-RW и DVD-ROM устройства – 12 месеца. Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура или гаранционна карта. Допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база или за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на последния.

Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!

Преди използване на устройствата прочетете внимателно следващото упътване за транспорт, съхранение и инстралиране. Упътване: I. Транспорт: Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка и в закрити превозни средства. II. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в оригинална опаковка в закрити помещения и при следните условия: температура на въздуха от 10° до 30° по Целзий, относителна влажност – до 80% при 30° по Целзий; отсъствие на активни примеси в околната среда. III. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори не трябва да се поставят никакви предмети, за да не се наруши охлаждането. Условията, на които трябва да отговаря околната среда по време на работа са същите както в горната точка. Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 220V 10% с честота 50Hz; електронните устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени контакти тип “Шуко”.

Временно са преустановени поръчките през сайта. Моля да ни извините!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uuuu